Kontaktuppgifter

 

Ni kan när ni önskar kontakta styrelsen för ytterligare information angående klubbens verksamhet mm.

 

För uppgifter av de flesta slag , vänd er till sekreteraren på följande adress:

sekr@ubatsjaktklubben.se

 

 

För uppgifter av något mer ekonomisk karaktär, vänd er till vår kassör:

kassor@ubatsjaktklubben.se

 

 

 

I de fall ni, mot förmodan, inte får de svar ni sökt hos ovanstående så kontakta vår ordförande på:

ordf@ubatsjaktklubben.se

 

 

 

Har du synpunkter på sidans innehåll? Kontakta i sådant fall sekreteraren enl uppgifterna ovan.

Copyright © All Rights Reserved