Årsmötet 2023

Årsmötet för 2023 genomfördes den 15 Februari 2024 i Mildef lokaler vi Karlaplan. Det var iår 15 st medlemmar som deltog. Den stora förändringen på årsmötet vara att Henrik Tham och Jakob Alehammar Wallinder blev avlösta i styrelsen av Mattias Weidenmark (Ordf) och Anna Karin Werner (Suppleant). Sekreteraren,kassören och den ständige men inte evige suppleanten fick fortsatt förtroende. Årmötet avslutades med den sedvanliga filmen. 


Årsmöte 2022

Årsmötet för 2022 genomfördes den 21 Februari med 22 deltagare på Segelkrona. Vid årets årsmötet så skedde ingen förändring i styrelsen utan sittande styrelse blev omvald för ytterligare ett år. Årsmötet avslutades med den sedvanliga filmen.


Vårmöte 2022

Äntligen så kunde ubåtsjaktklubben genomföra ett fysisk möte. Detta genomfördes den 18 Maj 2022 med föredag av medlem Jonas Hård af Segerstad och sedvanlig gemensam middag på Segelkrona. Jonas Hård av Segerstad's föredrag byggde på en artikel han pubklicerat på KKRVA hemsida, "Vilka slutsatser för den svenska marinen kan vi dra av kriget i Ukraina?". Föredraget var uppskatt och avslutades med sedvanlig livlig diskussion och trevlig umgång mellan medlemmarna.


Årsmöte 2021

Åter fick vi genomföra årsmötet digital då pandemin fortfarande gav oss restriktioer för genomförande av ett fysisk möte. Årsmötet genomfördes den 15 Feb 2022 över Zoom. Det var en tapper skara på 15 st medlemmar som anslöt till årers digital årsmötet. På årets möte var den stora förändring att Anders Borglund blev avlöst som ordförande av Henrik Tham. Utöver detta så föregick mötet utan några större förändringar. Som sig bör så avslutades årsmötet med den sedvanliga filmen över zoom.


Höstmöte 2021

Torsdagen den 25/11 2021 kunde medlemmarna äntligen, efter mer än ett och ett halvt års uppehåll, hörsamma styrelsens kallelse till återupptagen verksamhet och  därmed höstmöte med middag på Segelkronan, Skeppsholmen.

Under avnjutande av bordets läckerheter sjöngs traditionsenligt till förrätten  klubbens visa: "Jaktman Jansson".Efter inmundigande av kaffe, mm. gav Christian Allerman en kort orientering om bakgrunden till SvT dokumentär "Under ytan" vilken hade sänts i september-oktober 2021. Därefter orienterade Kjell-Ove Schramm om planeringsläget för Marinens del  avseende den uppbyggnad som nu sker på stor bredd igen av Försvarsmakten. Sedvanlig livlig diskussion och frågestund vidtog varefter kvällen avslutades med umgänge för de som så önskade.


Årsmöte 2020

Pga av Pandemin genomfördes årsmötet för 2020 via zoom den 25 februari. Det var 15 st medlemar som anslut till detta årsmöte.

Årsmötet föregicks utan några större förändringar. Årsmötet valde om stittande styrelse. Ordf berättade lite om planerna för året om möjligheter skulle ges med hänsyn till gällande restriktioner. Som sig bör så avslutades årsmötet med den sedvanliga filmen över zoom.


Pandemiavbrott
På grund av Corona pandemin var tyvärr alla möten inställda fram till hösten 2021.


Årsmöte 2019
Avhölls 16 januari 2020 på Segelkrona. Vi var 22 st medlemmar som hade anlutit. Årsmötet föregicks utan några större förändringar. Årsmötet valde om stittande styrelse. Ordf berättade lite om planerna för året. Som sig bör så avslutades årsmötet med den sedvanliga filmen.


Jubileumsmiddag, tillika höstmöte 2019
Den 26/10 2019 firade klubben de första 50 årens tillvaro med en riktig, festlig jubileumsmiddag på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Gamla Stan.
31 medlemmar och 4 hedersmedlemmar deltog.
Tal hölls av bland andra Ordf Anders Borglund, Cark-Eric von Sydow, Ulf Lublin, Göran Frisk, Göran Larsbrink, Christian Allerman, Harald Haegermark, Anders Hörnfeldt och Thomas Ljunqkvist


Jubiluemsmiddag

Inbjudan till jubiluemsmiddag har gått ut till medlemmarna, OSA 14/10. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna.


Jubileumspub (FHS) - 29 maj 2019

Den 29 maj så genomfördes en enkel jubileumspub för att högtidlihålla det första mötet i HMS Sundsvalls (d.ä.) gunrum som hölls den 29 maj 2019. Det var en tapper skara som dök upp på FHS och mindes gamla tider. Mycket uppskattat av dom deltagande.


Vårmöte/4-klubbars - 23 maj 2019

I år vad ett ubåtsjakklubben som var ansvarig för genomförandet av 4-klubbars. Då försvarsberednings rapport slutredovisats den 14 maj så var det lägligt att få en föredragning av denna. Den äran fick Kansliråd Patrik Asplund, vilket han gjorde med en ära. Extra tack till hans förklaring av det politiska spelet som föregick slutredovisningen. Det åhörar som närvarade vid genomförandet på L24 var nöjda at föredragningen och den avslutande frågestunden.


Årsmötet för 2018 - 31 januari 2019

Årsmötet för 2018 genomförde den 31 januari på Segelkrona. Vi var 19 st medlemmar som hade anlutit. Årsmötet föregicks utan några större förändringar. Årsmötet valde om stittande styrelse. Ordf berättade lite om planerna för jubileumsåret. Som sig bör så avslutades årsmötet med den sedvanliga filmen.


Årmöte för 2017 - 18 januari 2018


Den 18 januari så genomfördes årmötet för 2017 på Segelkrona med det mycket trevliga antalet deltagare av 32 st medlemmar. Årsmötet föregicks utan några större förändringar då sittande styrelse valdes om och i övrigt inget annat att tilläggas.


Höstmötet 09 november 2017


Den 9 novemver samlades 30 medlemmar för att höra om "Bojbåt ur tre perspektiv" på Segelkronan. Föredraget genomförs av en FC Bojbåt samt ansvarig från HKV/ProdMarin. Föredraget var mycket uppskattat och det blev en livlig diskussion, vilket är mycket uppskattat.


Årmöte för 2016 - 8 februari 2017


Årmötet för 2016 genomfördes den 8 februari 2017 på Segelkrona med det mycket trevliga antalet deltagare av 35 st medlemmar. Årsmötet föregicks utan några större förändringar då sittande styrelse valdes om och i övrigt inget annat att tilläggas.


Höstmötet 30 november 2016


2016 års höstmöte genomfördes med ett tema "mini-ubåtar". Vid höstmötet var det tangerat rekord med 30 st deltagare, allt från medlem som var med och grundade klubben till nyligen invalda sjömän. Mycket positivt !! På mötet föredrog en gammal FC Spiggen sina erfarenheter att framföra och navigera en minubåt.


4-klubbarsmöte 9 mars 2016


Detta års 4-klubbarsmöte var det ubåtsjaktklubben som stod för föredraget. Det var hedersmedlem Nils-Ove Jansson som genomförde ett föredrag kopplat till sin bok "Omöjlig ubåt". Det var över 63 st totalt från alla klubbars som deltog på mötet.


Årsmöte för 2015 - 21 januari 2016


Till detta årsmötet var det 21 st medlemmar som slöt upp. Sittande styrelse återvaldes. På mötet togs ett enhälligt bestlut att ändra stadagarna så att även sjömän från OR-3 och uppåt kan bli medlemmar i klubben. Styrelsen skall under 2016 påbörja rekryteringen av dessa nya medlemmar.


4-klubbarsmöte 11 november 2015


Ett andra 4-klubbars möte genomfördes den 11 november på HM HKV. Föredraganade var Gunnar Wieslander, chef för  Saab Kockums. Gunnars föredraget byggde på i stort hur Saab Kockums såg på framtiden inom i huvudsak  segmentet konventionella ubåt. Föredraget med efterföljande frågor blev bra då många åhörare var väl insatta i de utmaningar och möjligheter som finns.


Höstmöte 29 oktober 2015


Den 29 oktober genomfördes ett föredrag med temat "Här och nu - Återigen nationellt fokus för Marinen". Mötet var väldigt uppskattat och avslutades med en livlig diskussion vilken var mycket givande.


After Work 5 juni 2015


En AW har genomförts i samarbete med SOSS. AW syftade till ett trevligt umgänge med 4-klubbarsmedlemmar och medlemmar från SOSS. Med förhoppning till lite diskussion om ubåtsjakt.


4-klubbarsmöte 12 februari 2015


2015 års fyrklubbarsmöts genomfördes på FM HKV. På mötet föredrog Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall " Ökad operativ effekt - Försvarsmaktens underlag inför det kommande försvarsbeslut".


Årsmötet för 2014 - 13 januari 2015


Årsmötet för 2014 genomfördes på SOSS ombord Segelkronan. På årsmötet deltog 33 st medlemmar av bladad ålder och erfarenhet. Årsmötet föregicks utan några större förändringar då sittande styrelse valdes om och i övrigt inget annat att tilläggas.


Höstmöte 30 oktober 2014


Höstmöet genomfördes med ett föredrag av General Bengt Gustafsson Sveriges Överbefälhavare 1986-1994 samt författare till bland annat "Sanningen om ubåtsfrågan: ett försök till analys". Vi blev 30 st medlemmar till middagen. Detta år slog vi även nytt deltagrrekord.


4-klubbarsmöte 11 februari 2014


Den 11/2 genomfördes 4-klubbarsmöte på i HKV lokaler. Inbjuden gäst/föredragande för kvällen var försvarsminister Karin Enström som tyvärr lämnat sent återbud. Vi fick istället möta förvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist och ledamot Allan Widman. Det var en givande kväll med bra diskussion.Årsmötet för 2016  15 januari 2014


Årsmötet för 2013 genomfördes onsdagen den 15 januari 2014.

Vi blev totalt 18 medlemmar på mötet vilket fortlöpte helt enligt traditionen med påföljande filmvisning. Vid årsmötet valde vi in en ny sekreterare som får presentera sig närmare vad det lider.

Själv lämnar jag över pennan efter sju glada och händelserika år i styrelsen där vi lyckets åstadkomma en hel del förändringar. Det är påtagligt att Ubåtsjaktklubben är en levande tjänstegrensklubb vars namn finns på mångas läppar på förbanden och utanför FM. Tack för de här åren, vi ses på nästa möte. /Tobias Widén (tidigare sekreterare och kassör)Höstmöte 28/11 2013


Den 28 november genomfördes höstmötet med deltagarrekord. Vi blev 27 medlemmar av blandad ålder och erfarenhet. Kvällens föredrag var ett ämne som berörde många varmt och  fokuserade på tillförsel av ny materiel inom ubåtsjaktområdet ur både HKV/PROD och FMV's perspektiv. Under kvällen diskuterades även en hel del kring "Ubåtsjaktklubbens förjänstsköld" vilken delades ut för första gången under flottiljavslutningen för 4.sjöstridsflottiljen föregående dag. Vi genomförde även kortare självpresentationer under middagen vilket var mycket uppskattat ffa hos våra ny medlemmar. Även frågan kring en bok i ämnet ubåtsjakt, likt ex "Patrullbåtsboken" togs upp och detta är något vi i styrelsen tar med oss och tittar vidare på.Besök ombord HMS Visby 7/6 2013


Tack vare vår ordförande kunde vi under våren komplettera mötesserien med ett exklusivt besök ombord på HMS Visby. Det var ett snabbt uppdykande tillfälle och principen först till kvarn utnyttjades. Besöket var till mycket stor belåtenhet bland dem som deltog. Vi tackar FC VBY med besättning för denna möjlighet.Vårmötet 2013


I våras genomfördes inget separat Ubåtsjaktklubbsmöte. Istället fortsatte vi på den inslagna linjen med "fyrklubbsmöten". Det genomfördes denna gång i MING-klubbens regi på Tre-vapen och ämnet för kvällen var Visby-systemet. Vi tackar MING-klubben för en mycket väl genomförd kväll.Årsmötet för 2012


Efter en sen avbokning av det första planerade mötet i december pga väder och trafiksituation har äntligen årsmötet för 2012 blivit av. Kvällen lockade 18 medlemmar med en mycket bred spridning i ålder och erfarenheter – KUL! Efter ett erbjudande av personalen så stannade vi kvar ombord och höll årsmötet i aktra mässen på Segelkronan istället för på Kastellet.

 

Styrelsen och klubben tackar vår nyss avgångne ordförande, Anders Hörnfeldt, för hans tid i styrelsen och välkomnar in han efterträdare Anders Borglund. I övrigt är styrelsen oförändrad.

 

Vi välkomnar även tillskottet på medlemsfronten då fyra nya medlemmar antogs efter förslag till särskilt inval. Samtliga fyra är eller har varit yrkesverksamma med ubåtsjaktrelaterade uppgifter.

Styrelsen hade till årsmötet föreslagit ett antal stadgeändringar syftande till att underlätta de administrativa rutinerna. Dessa antogs av mötet med smärre justeringar.


Vidare lade styrelsen fram ett förslag till ny skrivning av stipendiets fortsättning vilket diskuterades grundligt och fann gott bifall. Detta kommer att presenteras särskilt på hemsidan inom kort.


Som en kort betraktelse kan sägas att det är mycket stimulerande att som styrelse kunna diskutera föreslagna stadgeändringar mm med några av klubbens grundare, då de som närvarade vid mötet ständigt bistår i att med god framsyn hjälpa oss att ta ur nästa kurs.


Styrelsen återkommer efter sitt konstituerande möte med programförklaring, utskick om årsavgift mm. Vi ses på årets möten.


Tobias Widén, sekreterareHöstmötet tisdagen 6 november


Höstmötet genomfördes med ett mycket lyckat resultat. Totalt kom 68 personer till detta 4-klubbarsmöte som genomfördes på restaurang Vingen på Tre Vapen.


Kvällens föredrag får anses vara det stora dragplåstret.

"UBÅTSKRÄNKNINGARNA, -VAD HÄNDE EGENTLIGEN....?"

Medlemmen Christian Allerman, tillsammans med den inte nu längre "hemlige gästen" Per Andersson, redovisade från tiden det begav sig. Även påföljande diskussion blev mycket intressant.Vi lyckades även samla närvarande medlemmar ur Ubåtsjaktklubben för en gruppbild efter mötets avslutande.På den här sidan lägger vi upp information främst om våra möten.

Har du trillat ur rullan?

Får du inte klubbens mail och uppdateringar?

- Skicka ett ping till sekreteraren så löser vi detta.