Här finns kan ni få en inblick av mötet då klubben bildades samt det första konstituerande mötet.


Om ni önskar mer information, vänd er då till sekreteraren, sekr@ubatsjaktklubben.se.

Programförklaring, stadgar informationsblad mm sänds ut via e-post efter förfrågan.