Medlemmar idag


Klubben har idag någonstans mellan 60 till 70 betalande medlemmar, vår årsavgift är sedan ett antal år tillbaka på 200 kronor. Styrelsen har som ambition att trots vår krympande försvarsmakt bibehålla och helst öka antalet medlemmar, därför uppmanar vi både äldre och yngre kollegor som inte är medlemmar eller som har varit medlemmar att gå med i klubben.


Uppmaning!


Ursprungligen var klubben bara öppen för de som genomgått högre ubåtsjaktutbildning, idag motsvarande OF2. Idag är dock klubben öppen för alla yrkesofficerare samt soldater/sjömän (OR-3 eller högre) vilka erhållit ubåtsjakt som huvudtjänst. Andra personer med anknytning till ubåtsjakt eller som har arbetat med ubåtsjakt kan genom förslag och särskilt inval bli medlemmar. Vi har exempelvis ett antal medlemmar verksamma med undervattenstridsrelaterade frågor inom FMV, FOI och försvarsindustrin.


Inval


Klubben tar emot medlemmar enligt våra stadgar;

”Yrkesofficerare samt soldater/sjömän (OR-3 eller högre) vilka erhållit ubåtsjakt som huvudtjänst erbjuds medlemskap i Ubåtsjaktklubben.


Andra inte nämnda ovan, kan inväljas i särskild ordning.


Person som gjort sådan insats för ubåtsjakttjänstens främjande att detta förtjänar att uppmärksammas särskilt kan tilldelas ”Ubåtsjaktklubbens förtjänstsköld” och erbjuds därmed även medlemskap i klubben.


Medlem av Ubåtsjaktklubben, som gjort sig särskilt förtjänt, kan av årsmötet, på styrelsens

förslag, kallas att bli hedersmedlem.”Kontakta sekreteraren för frågor om medlemskap!


sekr@ubatsjaktklubben.se