Vad är Ubåtsjaktklubben

Ubåtsjaktklubben är en tjänstegrensklubb med ett uttalat syfte att inom området ubåtsjakt sprida kunskap och erfarenheter mellan medlemmarna.


Ursprungligen var klubben bara öppen för de som genomgått högre ubåtsjaktutbildning, idag motsvarande TU. Idag är dock klubben öppen för  yrkesofficerare eller sjömän som uppnått OR-3 och som vid något tillfälle erhållit huvudtjänst ubåtsjakt. Andra personer med anknytning till ubåtsjakt eller som har arbetat med ubåtsjakt på något vis kan genom förslag och särskilt inval bli medlemmar.


Tanken på en klubb föddes hösten 1968 och det första mötet hölls på Berga slott den 27 oktober 1969. Stadgar och klubbinsignier, fyra au-raketer solfjäderformigt stående med spetsarna nedåt mot en vågad yta under vilken ett ubåtstorn skymtar, antogs och som klubbens latinska devis fastställdes: ”Triumphus supra invisum” – ”Seger över det osynliga”


Klubben genomför ett vår och ett höstmöte med föredrag, samt ett årsmöte.


Klubbens verksamhet i korthet

Vid klubbens möten är ambitionen att erbjuda intressanta föredrag/studiebesök, god mat och trevligt sällskap med intressanta samtal om ubåtsjakt då, nu och i framtiden. Klubben sponsrar delar av kostnaden för måltiderna och erbjuder profilprodukter till rimliga kostnader. Till klubbens tre årligen återkommande möten samlas vanligtvis mellan 20 och 30 personer.


Det är just här klubben styrka ligger, i mötet mellan gamla och unga medlemmar. Mellan de som utövar ubåtsjakttjänsten ombord på våra fartyg vid dagens insatsförband och de som var med och tog fram de taktiska koncepten och drev på teknikutvecklingen. Diskussionerna blir alltid lika intressanta och lärorika för gammal som ung, aktiv som passiv. En del av klubbens medlemmar är idag verksamma vid FMV, FOI samt inom försvarsindustrin, ett nog så viktigt inslag för att hålla klubbens möten levande och intressanta.


Sedan ett par år tillbaka har klubben med framgång dragit nytta av ett stärkt samarbete med övriga klubbar inom undervattensstridsområdet vilket ger ökade kontaktytor för medlemmarna och öppnar nya dörrar.


Foton: Försvarsmakten

Några viktiga årtal

1968 Tanken på en klubb föds

1969 27 oktober, klubben bildas


1994 Klubben firar 25-årsjubileum

1995 Klubbens stipendium instiftas

1996 Stipendiet delas ut första gången


2012 En facebook-grupp bildas

2012 Den nya hemsidan lanseras

2019 Klubben firar 50-årsjubileum